marți, 17 iunie 2014

Sărutul



      Editura Humanitas, în calitate de deţinătoare a dreptului exclusiv de publicare în limba română a întregii opere aparţinând lui Lucian Blaga şi a celui de cedare a acestui drept unei terţe părţi pentru oricare dintre lucrările care alcătuiesc opera sa, este de acord să vă cedeze gratuit drepturile de publicare a poeziilor Iubire (din ciclul "Cântecul focului"), Din părul tău (ciclul "Poemele luminii") şi Izvorul nopţii (din acelaşi ciclu, "Poemele luminii") in volumul III, Sărutul, al Colecţiei "Poezia iubirii" coordonată de dumneavoastră.
    Prezentul acord este valabil atât pentru tirajul de 300 de exemplare ce va fi publicat de Editura Măiastra din Târgu-Jiu, cât şi pentru o eventuală variantă electronică a cărţii, cu descărcare gratuită.
    Dacă aţi putea să ne expediaţi 1 exemplar gratuit pentru fiica autorului, dna Dorli Blaga, ar fi binevenit.

Editura Humanitas

sâmbătă, 7 iunie 2014

„ARTA CONVERSAȚIEI XXI“ – regulament





1 Grupul „Arta conversației XXI“ și universul ei armonios este deschis relațiilor interumane empatice, impuse de omenie și normele etice elementare ale comunicării, precum și de romanul de excepție al scriitoarei Ileana Vulpescu, mentorul distins al cercului.

2 E bine să se aibă în vedere că această rețea este de socializare, fără pretenția de a fi validați scriitori, permițând membrilor săi posibilitatea de comunicare neîntreruptă: producții literare personale, aplicate direct, dar și curiozități literare și științifice, noutăți editoriale, opinii constructive și interactive, pe un ton și limbaj decente, deferente, în sens pozitiv.

3 Membrii grupului „Arta conversației XXI“ trebuie să cultive și să promoveze echilibrul în ceea ce privește postarea, comentariul și relațiile interumane, fără atac la persoane și limbaj suburban.

4 Exprimarea trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare ale limbii române literare, corectă din punct de vedere gramatical, ortografic și de punctuație, precum și lexical.

5 Membrii grupului „Arta conversației XXI“ trebuie să aibă respect față de sine, cultivându-se mereu în domeniul esteticii și teoriei literare, promovând originalitatea și talentul autentic, condamnând ferm plagiatul. Comentariile neadecvate, folosirea unor profile false vor fi sancționate prin eliminarea din grup.

6 Se admit zilnic cel mult 4 postări directe, fără distribuire, fără imagini și videoclipuri. Acestea să exceleze prin profunzime și deschidere spre absolut, sublim, Dumnezeu. Se acceptă imagini de la evenimente editoriale, numai însoțite de cronici, prezentări în rezumat...

7 „Arta conversației XXI“ nu a fost și nu este implicată în acțiuni și reclame comerciale, publicitare etc. Continuă să-și desfășoare activitatea în sistem de voluntariat și va admite în paginile ei numai evenimente și acțiuni literare, pe baza acelorași principii menționate mai sus.

8 Textele postate în acest spațiu virtual pot fi selectate în viitoarele colecții antologice. Autorii vor fi informați de aceste acțiuni editoriale in cadrul proiectului „O carte în dar“.

9 Grupul „Arta conversației XXI“ are înscriși 969 membri care sunt invitați să citească acest regulament. Dacă există modificări privind calitatea de membru, să fie exprimate în mod elegant și civilizat.
Cele 2084 cereri existente vor fi soluționate pe parcurs, diferențiat.

10 Atenționăm în mod special pe toți membrii grupului „Arta conversației XXI“, precum și pe cei care aspiră să li se alăture, câ nu se admit atitudini intolerante și extremiste, șovine, rasiste, antisemite și antiromânești, neprincipiale și egolatre.

11 Avertisment!  Atragem atenția tuturor membrilor cercului „Arta conversației XXI“ că trebuie să folosească un ton și un limbaj civilizat, constructiv și empatic.
Cei care nu acceptă și nu vor să înțeleagă necesitatea respectării acestei reguli elementare vor fi avertizați și apoi eliminați din grup.
Nu se admit concesii.

Cu prietenie,

Administrația

marți, 3 iunie 2014

ARTA CONVERSAȚIEI XXI



Ce minunat îndemn – respectul față de sine, tandrețea și eleganța sufletului, voia-bună și generozitatea spiritului care pot îndestula cititorul. O Troiță vie care lasă urme adânci cu propriul suflet.

luni, 2 iunie 2014

ILEANA VULPESCU ŞI „SĂRUTUL“ – EVENIMENT ANIVERSAR



Miercuri, 21 mai 2014 la Casa Universitarilor din Bucureşti, mai mulţi iubitori ai cuvântului şi admiratori ai doamnei Ileana Vulpescu şi ai scrierilor sale, majoritatea făcând parte din “Grupul literar ARTA CONVERSAŢIEI”, au sărbătorit împlinirea venerabilei vârste de 82 de ani a cunoscutei scriitoare, în cadrul unui eveniment surpriză.


 Evenimentul a fost organizat de către doamna Elisabeta Gîlcescu, cu sprijinul Danielei Grigoriu. Iubitoare şi promotoare de cultură, ea însăşi autoare de poezie, prin efortul si dăruirea ei, doamna Gîlcescu împreună cu membrii grupului au marcat aniversarea doamnei Vulpescu prin derularea unui proiect de suflet intitulat ‘SĂRUTUL”, poezia iubirii (trebuie menţionat faptul că proiectul nu este primul de acest gen, existând un precedent prin alte acţiuni similare, derulate în anii trecuţi).

“SĂRUTUL” este un volum antologic care face parte din Colecţia “Poezia iubirii”, a apărut la Editura “Măiastra” din Târgu Jiu în luna mai 2014,  între copertele sale fiind cuprinse versuri ale unor mari poeţi români care astăzi odihnesc sub iarba cuvintelor (Lucian Blaga, George Bacovia, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Romulus Vulpescu ş.a.), ale unor poeţi consacraţi, ca de exemplu Spiridon Popescu, Mircea Bârsilă, Raul Constantinescu ş.a. dar şi creaţii ale membrilor grupului ARTA CONVERSAŢIEI (Celestin Antal, Romita Mălina Constantin, Constantin Cristescu, Elisabeta Gîlcescu, Andrei Maftei, Marian Malciu, Georgeta Resteman, Ecaterina Şerban, Cristina Toma, Ovidiu Vasile şi Marius Iulian Zincă). 
 În aşteptarea doamnei Ileana Vulpescu, Elisabeta Gîlcescu a prezentat volumul antologic ‘SĂRUTUL”, mulţumind îndrăgitei scriitoare pentru cuvintele pline de esenţă cu care Domnia Sa deschide volumul: “Dintre bucuriile pe care Dumnezeu şi natura le-au hărăzit vieţii, cea mai înaltă e dragostea. Ea înfrumuseţează sufletele, dăruieşte euforie trupurilor. Acest dar, mai preţios decât toate, exaltă mintea, aducând-o la exprimări de-o rară frumuseţe. Poezia de dragoste, sublimarea acestei stări, străbate literatura într-un şuvoi necontenit. Spre bucuria noastră. Antologia de faţă este un căuş din acest şuvoi al minţii şi al exaltării.” (Ileana Vulpescu)

Alături de autorii ale căror creaţii sunt prezente în volum, editat in memoriam Romulus Vulpescu, la eveniment au participat şi alţi mânuitori ai condeiului (Anatol Covali, Artemiu Vanca, Cristian Ţîrlea ş.a.), cunoscuţi şi prieteni apropiaţi ai doamnei Vulpescu, simpatizanţi şi iubitori ai scrierilor sale dar şi ai poeziei de dragoste.







La sosirea la Casa Univesitarilor, doamna Ileana Vulpescu a fost surprinsă de primirea frumoasă şi emoţionantă făcută de către participanţi, ciocnind o cupă de şampanie cu fiecare dintre cei prezenţi care i-au vorbit, pe rând, adresându-i urările cuvenite unei nepreţuite scriitoare, dar mai ales unui OM minunat şi adevărat.




După ce a rostit un scurt discurs de mulţuimire, cu lacrimi de bucurie în ochi, Ileana Vulpescu a acordat diplome de excelenţă autorilor prezenţi, ale căror versuri sunt cuprinse în antologie. S-au făcut fotografii, au fost schimbate păreri şi cuvinte frumoase, după care a urmat o cină festivă, dialoguri, alocuţiuni ale participanţilor, emoţii şi trăiri alese, poate unice pentru unii dintre noi.

















La finalul evenimentului, doamna Ileana Vulpescu a părăsit Casa Universitarilor trecând pe sub cupolele de flori din braţele celor prezenţi, copleşiţi de emoţia momentelor unice petrecute alături de Doamna Artei conversaţiei.


































Felicitări, Elisabeta Gîlcescu pentru ceea ce realizezi cu atât de mult suflet şi efort material pentru promovarea culturii româneşti, mult succes în continuare! A fost o zi de sărbătoare minunată, petrecută alături de oameni sensibili, de oameni frumoşi şi dăruiţi cuvântului prin tot ceea ce fac pe tărâm literar, aş spune, o zi unică prin prezenţa doamnei Vulpescu în mijlocul nostru.


„La orice trebuie să ai noroc în viaţă, dar mai ales la oameni!” – spune distinsa scriitoare în “Candidaţ
ii la fericire”. Subscriu întru totul, doamnă, eu mă consider foarte norocoasă având prilejul de a fi pentru câteva ore în preajma dumneavoastră! Să ne trăiţi ani mulţi, cu sănătate şi pace în suflet, DOAMNĂ Ileana Vulpescu, dăruindu-ne mereu nestemate din potirul fermecat al cuvântului!
































Georgeta Resteman

Bucureşti, 25 mai 2014