luni, 2 iunie 2014

ILEANA VULPESCU ŞI „SĂRUTUL“ – EVENIMENT ANIVERSARMiercuri, 21 mai 2014 la Casa Universitarilor din Bucureşti, mai mulţi iubitori ai cuvântului şi admiratori ai doamnei Ileana Vulpescu şi ai scrierilor sale, majoritatea făcând parte din “Grupul literar ARTA CONVERSAŢIEI”, au sărbătorit împlinirea venerabilei vârste de 82 de ani a cunoscutei scriitoare, în cadrul unui eveniment surpriză.


 Evenimentul a fost organizat de către doamna Elisabeta Gîlcescu, cu sprijinul Danielei Grigoriu. Iubitoare şi promotoare de cultură, ea însăşi autoare de poezie, prin efortul si dăruirea ei, doamna Gîlcescu împreună cu membrii grupului au marcat aniversarea doamnei Vulpescu prin derularea unui proiect de suflet intitulat ‘SĂRUTUL”, poezia iubirii (trebuie menţionat faptul că proiectul nu este primul de acest gen, existând un precedent prin alte acţiuni similare, derulate în anii trecuţi).

“SĂRUTUL” este un volum antologic care face parte din Colecţia “Poezia iubirii”, a apărut la Editura “Măiastra” din Târgu Jiu în luna mai 2014,  între copertele sale fiind cuprinse versuri ale unor mari poeţi români care astăzi odihnesc sub iarba cuvintelor (Lucian Blaga, George Bacovia, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Romulus Vulpescu ş.a.), ale unor poeţi consacraţi, ca de exemplu Spiridon Popescu, Mircea Bârsilă, Raul Constantinescu ş.a. dar şi creaţii ale membrilor grupului ARTA CONVERSAŢIEI (Celestin Antal, Romita Mălina Constantin, Constantin Cristescu, Elisabeta Gîlcescu, Andrei Maftei, Marian Malciu, Georgeta Resteman, Ecaterina Şerban, Cristina Toma, Ovidiu Vasile şi Marius Iulian Zincă). 
 În aşteptarea doamnei Ileana Vulpescu, Elisabeta Gîlcescu a prezentat volumul antologic ‘SĂRUTUL”, mulţumind îndrăgitei scriitoare pentru cuvintele pline de esenţă cu care Domnia Sa deschide volumul: “Dintre bucuriile pe care Dumnezeu şi natura le-au hărăzit vieţii, cea mai înaltă e dragostea. Ea înfrumuseţează sufletele, dăruieşte euforie trupurilor. Acest dar, mai preţios decât toate, exaltă mintea, aducând-o la exprimări de-o rară frumuseţe. Poezia de dragoste, sublimarea acestei stări, străbate literatura într-un şuvoi necontenit. Spre bucuria noastră. Antologia de faţă este un căuş din acest şuvoi al minţii şi al exaltării.” (Ileana Vulpescu)

Alături de autorii ale căror creaţii sunt prezente în volum, editat in memoriam Romulus Vulpescu, la eveniment au participat şi alţi mânuitori ai condeiului (Anatol Covali, Artemiu Vanca, Cristian Ţîrlea ş.a.), cunoscuţi şi prieteni apropiaţi ai doamnei Vulpescu, simpatizanţi şi iubitori ai scrierilor sale dar şi ai poeziei de dragoste.La sosirea la Casa Univesitarilor, doamna Ileana Vulpescu a fost surprinsă de primirea frumoasă şi emoţionantă făcută de către participanţi, ciocnind o cupă de şampanie cu fiecare dintre cei prezenţi care i-au vorbit, pe rând, adresându-i urările cuvenite unei nepreţuite scriitoare, dar mai ales unui OM minunat şi adevărat.
După ce a rostit un scurt discurs de mulţuimire, cu lacrimi de bucurie în ochi, Ileana Vulpescu a acordat diplome de excelenţă autorilor prezenţi, ale căror versuri sunt cuprinse în antologie. S-au făcut fotografii, au fost schimbate păreri şi cuvinte frumoase, după care a urmat o cină festivă, dialoguri, alocuţiuni ale participanţilor, emoţii şi trăiri alese, poate unice pentru unii dintre noi.

La finalul evenimentului, doamna Ileana Vulpescu a părăsit Casa Universitarilor trecând pe sub cupolele de flori din braţele celor prezenţi, copleşiţi de emoţia momentelor unice petrecute alături de Doamna Artei conversaţiei.


Felicitări, Elisabeta Gîlcescu pentru ceea ce realizezi cu atât de mult suflet şi efort material pentru promovarea culturii româneşti, mult succes în continuare! A fost o zi de sărbătoare minunată, petrecută alături de oameni sensibili, de oameni frumoşi şi dăruiţi cuvântului prin tot ceea ce fac pe tărâm literar, aş spune, o zi unică prin prezenţa doamnei Vulpescu în mijlocul nostru.


„La orice trebuie să ai noroc în viaţă, dar mai ales la oameni!” – spune distinsa scriitoare în “Candidaţ
ii la fericire”. Subscriu întru totul, doamnă, eu mă consider foarte norocoasă având prilejul de a fi pentru câteva ore în preajma dumneavoastră! Să ne trăiţi ani mulţi, cu sănătate şi pace în suflet, DOAMNĂ Ileana Vulpescu, dăruindu-ne mereu nestemate din potirul fermecat al cuvântului!
Georgeta Resteman

Bucureşti, 25 mai 2014

Un comentariu: