miercuri, 25 septembrie 2013

Arta poetică

Dragi prieteni,

Arta conversației – etalonul valoric căruia trebuie să ne raportăm cu nevoia de respect, profunzime și statornicie – a avut onoarea să publice și să susțină pe cei care au participat la proiectele ei.
„Arta poetică este (Im)POSIBILA ECUAŢIE – ecuaţia estetică a postărilor din Arta Conversaţiei, niciodată simplă.” (Stella Anghel)
Ne mișcăm în această lume mereu zâmbind...
Este locul prielnic în care cuvântul se afirmă intens și cu sinceritate – un imaginar poetic valoros.
Eu nu am dreptul să emit reguli.
Ele există... Fiecare însă trebuie să le respecte.
N-am să folosesc „tablouri orpilante, imagologii, scâncete, ambulanțe, smiorcăieli, îmbălmăsări de amurguri...” Nu. Eu vă spun ceea ce simt când scriu și, prin simplitatea gândurilor mele, vă îndeamn să citiți confortabil; fiecare vers, fiecare cuvânt au un loc special în inima mea; pagina personală este spațiul care mă întâmpină în fiecare dimineață... dar spațiul Artei conversației este sacru... numai apropiindu-mă, respirația mea se accentuează... citesc aproape tot... și de acolo, mă inspir... fie un cuvânt, un vers care se îmbrățișează cu gândul meu, cu starea mea...
Acum, vă las spre citire îndemnul  părintelui Nicolae Steinhardt către noi toți:
„Străduiți-vă să dați numai lucruri pe care le veți fi scris cu plăcere, cu ochii cugetători ai inimii îndreptați spre lăuntrul vostru; poetul e făcătorul; de aceea și este pe drept cuvânt o ființă mândră și curajoasă.
El scoate din neant existență, ritm, armonie și frumusețe...”

(mâine – tehnici de redactare și prezentare în vederea  editării)

Mulțumesc.

Noapte liniștită. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu